Avklarad årsstämma 2022

Nyligen avklarad årsstämma för 2022.
15 föreningar närvarande med 21 röster.
Några nyval o omval gjordes till den nya styrelsen.

Ordförande André Angantyr
Vice Ordförande Anders Ohlsson
Kassör Sabrina Sedin Roskvist
Sekreterare Madleine Mårtenson Krokstäde
Ledamot Jesper Thelander
Suppleant Emma Ankargren
Suppleant Patrick van Hengel

Under högtidliga former avtackades avgående ordförande Martin Jönsson för sina insatser o arbete i förbundsstyrelsen.

Under årsstämman delades även ut följande förtjänsttecken:
Guld
Nr 1 Leif Almö, GAK Enighet Malmö
Nr 2 Patrick van Hengel, Musubi Dojo Kampsportsförening Löddeköpinge
Nr 3 Stefan Stenudd, GAK Enighet Malmö
Nr 4 Mike Wall, Fenix Kampsport
Silver
Jonas Holmer, United Fighters Trelleborg
Harry Zweiacker, Kristianstad Kampsportscenter
Alan Rosario da Costa, Abada Capoerira Lund
Johan Wolke, Furulunds Kickboxningsklubb
Ann-Helen Slätteryd, Södra Sandby Jujitsuklubb

Nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika
förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2022 sker ceremoniellt under årsstämman den 6
mars.

Förtjänsttecknet Silver
Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig
förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt
sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla
namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en
kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.
Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.
De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på
årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld
Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

Era nomineringar skickas till Ordföranden martin.jonsson@swekempo.com
Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund

KALLELSE
Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Datum: 2022-03-06, kl. 11:00 Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 10:30 – 10:55
Efter mötet serveras lunch. Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsmötet samt lunchen efter till, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 20 februari.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till distriktsförbundsstyrelsen och revisorssuppleant senast den 20 februari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2022 lämnas direkt på stämman.

Nuvarande styrelse

Av den nuvarande styrelsen har ordföranden avböjt omval på stämman.

Ordförande Martin Jönsson, kandiderar inte för omval

Ledamöter

Madleine Mårtensson Krokstäde, kandiderar för omval

Andre Angantyr, kandiderar för omval

Anders Olsson, sittande till 2023

Sabrina Sedin Roskvist, sittande till 2023

Suppleanter

Patrick Van Hengel, kandiderar för omval

Jesper Thelander, kandiderar för omval

Revisorsuppleant

Karin Carlsson, kandiderar för omval

Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo

E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 20 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com

Digital föreningsträff 29/4

Efter årsstämman diskuterades att arrangera en digital föreningsträff där man har möjlighet att
bolla idéer, höra hur andra föreningar har gjort för att engagera medlemmar efter gällande
regelverk men även framföra önskemål till SDF om vad som önskas från oss.
Enligt färska siffror från RF syns tydligt att budo och kampsport har drabbats mest vad gäller
bortfall av aktiva i 6-25års åldern (enligt LOK).

Vi bjuder in, först och främst, en från varje förening till Zoom möte torsdagen 29 april kl.18:00.

Dagordning
● Ordningsregler ��
● Alternativ träning utomhus (typ fyspass), ris och ros?
● Videoklipp på tekniker (digitalträning), ris och ros?
● Idéer för att bedriva verksamhet efter gällande regelverk?
● Finns det hjälp att få? Via kommun, RF-Sisu, SDF?

Anmäl ert intresse senast den 28 april till Ordförande Martin Jönsson,
martin.jonsson@swekempo.com så skickas länk för mötet ut strax därefter. Vi tänker oss ca
1,5h bör vara lagom för denna träff. Finns intresse kan detta bli återkommande.

Välkomna
Håll i och håll ut… tillsammans skall vi ta oss ur denna pandemin!