Ansökan om Materialbidrag

Ansökan av bidrag för material.

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsklubbar att söka bidrag för förstärkning av material till träningslokalen/föreningen.
Bidrag ges för inköp av material som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Kriterier
A. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo och Kampsportsförbund & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser.
B. Målgruppen skall vara barn och ungdomar 7 – 25år.
 Ansökan kan göras 2 ggr om året, 15 januari – 15 februari och 15 augusti – 15 september.
 Bidrag kan ges max upp till 50% av beloppet.

Följande information ska finnas med i ansökan
 Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
 Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
 Kopia av faktura av materialinköpet
 Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer
 Motivera vad materialinköpet har för betydelse i er verksamhet för målgruppen.

Ansökningarna skickas via mejl på adressen
styrelse@skanesbudokampsport.se