Ansökan om Materialbidrag

Ansök bidrag för material.

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsföreningar att söka bidrag för förstärkning av material till träningslokalen/föreningen.
Bidrag ges för inköp av material som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Kriterier
A. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo & Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser.
B. Målgruppen skall vara barn och ungdomar 7 – 25år.

Ansökan kan göras 2 ggr om året, för vårterminen 15 maj – 15 juni och höstterminen 15 november – 15 december.
Bidrag kan ges upp till 50% av beloppet.

Följande information ska finnas med i ansökan
* Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer.
* Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen.
* Kopia av faktura/kvitto för materialinköpet, dvs inköpet ska vara inköpt och betalt. Ej offert.
* Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer
* Motivera vad materialinköpet har för betydelse i er verksamhet för målgruppen.

Ansökningarna skickas via mejl på adressen:
styrelse@skanesbudokampsport.se