Nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika
förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2022 sker ceremoniellt under årsstämman den 6
mars.

Förtjänsttecknet Silver
Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig
förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt
sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla
namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en
kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.
Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.
De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på
årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld
Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

Era nomineringar skickas till Ordföranden martin.jonsson@swekempo.com
Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund

KALLELSE
Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Datum: 2022-03-06, kl. 11:00 Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 10:30 – 10:55
Efter mötet serveras lunch. Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsmötet samt lunchen efter till, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 20 februari.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till distriktsförbundsstyrelsen och revisorssuppleant senast den 20 februari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2022 lämnas direkt på stämman.

Nuvarande styrelse

Av den nuvarande styrelsen har ordföranden avböjt omval på stämman.

Ordförande Martin Jönsson, kandiderar inte för omval

Ledamöter

Madleine Mårtensson Krokstäde, kandiderar för omval

Andre Angantyr, kandiderar för omval

Anders Olsson, sittande till 2023

Sabrina Sedin Roskvist, sittande till 2023

Suppleanter

Patrick Van Hengel, kandiderar för omval

Jesper Thelander, kandiderar för omval

Revisorsuppleant

Karin Carlsson, kandiderar för omval

Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo

E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 20 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com