RF SISU Skåne arrangerar Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/?id=1759274

 

Efter genomgången utbildning har ni möjlighet att söka bidrag hos oss och få upp till 100% av kursavgiften tillbaks.

Posted in Uncategorized.