Stadgemall

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Och att alla i föreningen känner till dem. Som stöd till föreningarna har RF sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall. Länk till dokumentet nedan. RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar.

Stadgemall för idrottsföreningar

En stadgemall är ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.