Hävd restriktion!

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs.

Så tolkar RF den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.
Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.
De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.
Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Specialidrottsförbunden har nu ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kommer starta upp respektive tävlingsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer.

DM helgen 2020

Nu har vi kommit lite längre i planeringen. Datum är satt till den 16-17 maj 2020 för den första samlade DM Helgen. Sex idrotter har visat intresse vilket är kul. Tanken är att DM Helgen skall vara återkommande.

Bifogat finner ni mer information kring helgen. Fyll i denna och skicka tillbaka senast den 25 februari. Bifogat finns även en ansökan för DM status om ni inte har detta redan.

Några idrotter har mer än en intresserad förening som vill arrangera. Detta är inget vi kan lägga oss i utan ni får vända er till ert underförbund och söka sanktion därigenom.

Vi kommer även framöver planera in en träff med alla kontaktpersoner.

Väl mött

Martin Jönsson
Ordförande
Skånes Budo & Kampsportsförbund

För mer information:

http://budonet.info/?page_id=666

Vår Årsstämma 2020

KALLELSE

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Tid: 2020-03-08, kl. 10:00
Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 09:30 – 09:55
Efter mötet serveras en brunch buffé. Förbundet står för kostnaden för två representanter från
varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt brunchbuffén efter till Martin
Jönsson, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 21 februari.
Välkomna
Förbundsstyrelsen

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande)
2 Ledamöter
2 Suppleanter
1 Revisor
1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:
• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.
• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.
• Ange eventuella referenspersoner.
OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 25 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com
E-mail: camilopozo@me.com

Mer information och dokument finns på följande sida: Årsstämma 2020

Tränarutbildning steg 1, 21-22/9.

I helgen den 21-22 september var det Tränarutbildning steg 1 som arrangerades i Löddeköpinge hos Musubi Dojo!

20 deltagare fanns på plats från olika föreningar och idrotter runt om i Skåne.

Till utbildningen var det många som inte kom med då det fanns begränsat antal platser. Så vi planerar för ännu en steg 1 utbildning i november. Håll utskick…

Träningsläger för styrelsen!

TRÄNINGSLÄGER FÖR SDF-STYRELSEN
DEN 13-14 SEPTEMBER I LUND

Skånes budo o kampsportsförbund är på träningsläger som riktar sig till förbundens styrelser, valberedningar och
anställda. Träningslägret innehåller föreläsning, workshop, utvecklingsarbete och nätverkande.

Vi kommer att arbeta med ”Hur jobbar vi strategiskt i våra idrotter i riktning mot idrottens Strategi 2025”

Hedersgradering!

Styrelseledamot Patrick Van Hengel blev under Kempons Jubileumsläger den 1juni hedersgraderad till 6dan i Kempo.

Detta var första gången Kempons Riksgraderingskommitté ihop med Internationella Kempoförbundets ordförande Amatto Zaharia (Rumänien) delade ut hedersgrader i Sverige som tack för ovärderlig hjälp under många år. Även Christer Andersson, Örebro, fick en hedersutnämning.

Stort grattis säger vi från styrelsen

Nästa förbundsstyrelsemöte den 8 maj.

Onsdagen den 8 maj kommer Skånes Budo o kampsportsförbund hålla styrelsemöte.

Vi har fått möjligheten att låna United Fighters IF´s styrelserum för detta möte.

Vi passar då på att träffa klubben och berätta om vår verksamhet.

Är er klubb intresserade av att vara värd till något kommande styrelsemöte så hör gärna av er till

ordförande Martin Jönsson, martin.jonsson@swekempo.com