Ansök om bidrag

Varje år budgeteras en viss summa för att hjälpa våra medlemsföreningar med olika bidrag.

T ex, aktivitets-, förlust-, material-, rese-, utbildning-bidrag.

Varje bidrag har har olika kriterier att uppfylla. Förbundsstyrelsen gör en enskild bedömning av varje ansökan och kan behöva få in olika dokumentation som t ex balans och resultaträkning, årsmötesprotokoll, leverantörsfakturor eller kvitto.