Ansök om bidrag

Varje år budgeterar vi en viss summa för att hjälpa våra medlemsföreningar med olika bidrag.

T ex, aktivitets-, förlust-, material-, rese-, utbildning-bidrag.

Varje bidrag har har olika kriterier att uppfylla. Förbundsstyrelsen gör en enskild bedömning av varje ansökan och kan behöva få in olika dokumentation som t ex balans och resultaträkning, årsmötesprotokoll, leverantörsfakturor eller kvitto.

Projektstöd IF (RF-SISU)
Det finns även möjlighet att söka Projektstöd IF via ert Distriktsförbund (DF) hos RF-SISU. Kontakta det distrikt föreningen tillhör för mer information.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGEN
De allra flesta av landets alla kommuner erbjuder olika former av bidrag till ideella föreningar. Det skiljer sig dock en del mellan olika kommuner, men överlag kan man säga att många kommuner erbjuder olika typer av bidrag till föreningar med fokus på barn och ungdomar – men också andra typer av idrottsföreningar.

DESSA TYPER AV BIDRAG TILL FÖRENINGAR KAN DU OFTA SÖKA EFTER HOS DIN KOMMUN:
Lokalkostnadsbidrag – Ett bidrag till föreningen som hjälper till att täcka eventuella lokalkostnader.
Utbildningsbidrag – Detta bidrag ska hjälpa till att ge föreningen rätt resurser till att utbilda sina ledare.
Aktivitetsbidrag – Ett aktivitetsbidrag är en bidragssumma som ges varje gång en medlem deltar i en aktivitet hos föreningen
Grundbidrag – Ett grundbidrag ger föreningen en ekonomisk grundtrygghet då man får bidrag för varje ny medlem.
För att ta reda på vilka bidrag till föreningar som din kommun erbjuder behöver du kontakta kommunen i fråga och en bra plats att börja på är ofta fritidsförvaltningen. Där kommer de kunna förklara för dig hur du går till väga för att söka bidrag till föreningen via kommunen.

Utöver dessa kan det finnas andra bidrag att söka som t ex:

https://www.sparbanksstiftelsenfof.se/ansok-om-bidrag/