Information från RF

Samverka med skolan under Idrottens dag
Fredagen den 29 september 2023 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. RF-SISU Skåne stöttar föreningen med arvode och stöttar ibland även med material för att möjliggöra att aktiviteten kan genomföras.

Om du vill samarbeta med en skola under Idrottens dag kan du klicka på kontaktuppgifter nedan (excel-fil).
Mer information om Idrottens dag: www.idrottensdag.se
Mer om skol- och föreningssamverkan

Posted in Uncategorized.