Vision o värdegrund

SB&K har en ny vision och värdegrund. Den fastslogs av förbundsstyrelsen i december 2022. Visionen och värdegrunden har arbetats fram i samarbete med underförbund och distrikt.

Värdegrund

Starkt hjärta
Vårt hjärta slår för engagemang, kämpavilja och självkontroll där alla har
 möjlighet till utveckling.

Varmt hjärta 
Vårt hjärta slår för en trygg idrott där vi bemöter varandra med ömsesidig omsorg
och visar tillit, empati och vänskap.

Öppet hjärta
Vårt hjärta slår för öppen mångfald genom en inkluderande, jämlik och jämställd
idrott.