Valberedningen informerar!

Skånes Budo & Kampsportsförbund har sin årsstämma söndag den 19 mars och nu börjar valberednings arbete inför detta.
Valberedning för Skånes Budo o Kampsports Förbund är Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde
Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2017:
             1 Ledamot (Ordförande)

              2 Ledamöter

              2 Suppleanter

              1 Revisor

              1 Revisor suppleant               

       OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 5 mars.

 Förslag skall sändas till både Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde

E-mail: asknoone@hotmail.com  

Mobil: 0708 38 15 38

 E-mail: madleine@hotmail.com

Medlemsavgift!


Det är dags att betala medlemsavgiften på 200kr för 2017.

För att ha rösträtt på årsmötet ska avgiften vara betald innan den 31 januari 2017.

Föreläsning med Igor Ardoris!

Söndagen den 12 feb 2017 kl.14-16 då har vi bjudit in Igor Ardoris som föreläsare.
Igor Ardoris är grundare av Mental Träning baserad Mindfulness – ”Inner Martial Art”. Han är pedagog, mental tränare, mindfulnessinstruktör, föreläsare och författare. Igor utbildar bland annat elitidrottare, lärare, polis, ambulanssjukvårdare och företagsledare i att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. Ni kan läsa mer om honom på hans hemsida www.igorardoris.se.
Två representanter från varje förening är välkomna.

Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö

Sista anmälningsdag är: 30 januari, 2017

till sabrina_sedin@hotmail.com