Vår årsstämma är avslutad.

Vår årsstämma är avslutad. Denna gång i Turning Torso.

Vi tackar Jesper Thelander som avgick och välkomnar Henric Lindau som ny ledamot i vår styrelse.

Efter stämman uppmärksammade vi att vår hedersordförande Leif Almö fyllt 80 år. Vi delade ut två förtjänsttecken Silver till Axel Tojo och Joel Lilleås. Förbundsstyrelsen hedrade Martin Jönsson och Johan Pettersson med förtjänsttecken Guld. Martin kunde ej närvara o får utmärkelsen vid annat tillfälle.

Vi tackar även distrikt Västs ordförande Mikael Bengtsson som besökte vår årsstämma.