Ansök om LOK-stöd

Ett statligt lokalt aktivitetsstöd, eller kanske mer känt som LOK-stöd, är ett bidrag som kan sökas av din förening så länge det är en idrottsförening och den är ansluten till något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund.

LOK-stödet är ett bidrag som syftar till att stödja föreningar inom barn- och ungdomsidrott. Detta bidrag riktar sig alltså främst till barn och ungdomar i åldrarna 7-25, däremot finns det ingen övre åldersgräns för funktionsnedsatta. Bidraget är statligt och ingår i förordningen om statsbidrag, men uppgiften att pröva frågan om fördelning har Riksidrottsförbundet tilldelats.

Man söker LOK-stöd till föreningen via föreningssystemet IdrottOnline. Viktigt att tänka på är att inte missa de två sista ansökningsdatumen, för om man skulle ansöka för sent riskerar man ett avdrag på bidraget.