Ansök om bidrag för material

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsföreningar att söka bidrag för förstärkning av material till träningslokalen/föreningen.

Bidrag ges för inköp av material som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Kriterier

A. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo &
Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt
fullgjort sina förpliktelser.

B. Målgruppen skall vara barn och ungdomar 7 – 25år.

▪ Ansökan kan göras 2 ggr om året, för vårterminen 15 maj – 15 juni och höstterminen 15 november – 15
december.

▪Bidrag kan ges max upp till 50% av beloppet.

Följande information ska finnas med i ansökan:
▪Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
▪Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
▪Kopia av faktura av materialinköpet
▪Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer
▪Motivera vad materialinköpet har för betydelse i er verksamhet för målgruppen.

Ansökningarna skickas via mejl på adressen styrelse@skanesbudokampsport.se

Valberedningen informerar!

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 1 december 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com