Årsstämma 2023

KALLELSE

Kallelse till årsstämma 2023 för Skånes Budo & Kampsportsförbund.
Tid: 2023-03-05, kl. 10:00, Fullmaktsgranskning kl. 10:00-10:15.
Plats: Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5 i Lund.
Efter årsstämman bjuder förbundet på lunch för 2 deltagare per förening.
Anmäl er senast den 24 februari till: styrelse@skanesbudokampsport.se
Förbundsstyrelsen hälsar er välkomna!

Handlingar till årsstämman:

Kallelse Årsstämma 2023 Skånes Budo

Fullmakt Årsstämma 2023 Skånes Budo

Preliminär_röstlängd_sdf_Skåne

Föredragningslista 2023 Skånes Budo

Verksamhetsberättelse 2022 Skånes Budo

Balansrapport_20220101-20221231

Resultatrapport_20220101-20221231

REVISIONSBERÄTTELSE 2022 d7

Valberedningens förslag Skånes Budo 2023

Verksamhetsplan 2023 Skånes Budo

Budget Skånes Budo 2023

Motion gällande förslag på revidering av stadgar

Stadga Skånes Budo 2023

Motion namnändring

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2023.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar: • Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag. • Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen. • Ange eventuella referenspersoner.
OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION

Önskar man skicka in motion till årsstämman skall dessa också vara inskickade senast den 14 februari! Skicka motionerna till styrelse@skanesbudokampsort.se