Information från RF

Samverka med skolan under Idrottens dag
Fredagen den 29 september 2023 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. RF-SISU Skåne stöttar föreningen med arvode och stöttar ibland även med material för att möjliggöra att aktiviteten kan genomföras.

Om du vill samarbeta med en skola under Idrottens dag kan du klicka på kontaktuppgifter nedan (excel-fil).
Mer information om Idrottens dag: www.idrottensdag.se
Mer om skol- och föreningssamverkan

Utbildningar och mötesplatser för RF-SISU Skåne

Här är listan på utbildningar och mötesplatser vi på RF-SISU Skåne erbjuder under augusti och september:

 

Digitala utbildningar

4 september – Menssäkrad idrottsförening

6 september – Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningar i sydväst

22 augusti – Workshop Malmö – LOK-stödsregler och IdrottOnline

29 augusti & 24 september – Grundutbildning för tränare (Malmö)

9 september – Idrottspsykologi – Tema – Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

12 september – HLR med hjärtstartare – för föreningar i Svedala kommun

16 september – Mitt första ledaruppdrag

18 september – Hon på hästgården, det är jag – föreläsning med Sophie Jahn och panelsamtal kring trygg idrott

21 september (start i digitalt klassrum) samt fysiska träffar i Malmö 14 & 28 oktober – Fortsättningsutbildning för tränare

 

Webbinarier IdrottOnline
10 augusti – LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline

15 augusti – Nya LOK-regler – förening

17 augusti – Närvarorapportering i IdrottOnline – LOK

14 september – Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

19 september – Begränsat registerutdrag i IdrottOnline