Förtjänsttecken

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Förtjänsttecken Silver. Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.
Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.

Förtjänsttecken Guld nomineras och beslutas av distriktsförbundets styrelse. För eldsjälar i Skåne som utmärkt och spelat stor roll både på klubbnivå men även på förbundsnivå eller internationellt.

Under 2022 årsstämma delades följande förtjänsttecken ut:

Guld

Nr 1 Leif Almö, GAK Enighet Malmö

Nr 2 Patrick van Hengel, Musubi Dojo Kampsportsförening Löddeköpinge

Nr 3 Stefan Stenudd, GAK Enighet Malmö

Nr 4 Mike Wall, Fenix Kampsport

Silver

Jonas Holmer, United Fighters Trelleborg

Harry Zweiacker, Kristianstad Kampsportscenter

Alan Rosario da Costa, Abada Capoerira Lund

Johan Wolke, Furulunds Kickboxningsklubb

Ann-Helen Slätteryd, Södra Sandby Jujitsuklubb