Kallelse till årsstämma i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Tid: 2024-03-03 kl. 10:15

Plats: Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö

Fullmaktsgranskning: 10:00-10:15

Efter årsstämman sker utdelning av förtjänsttecken silver och guld. Därefter bjuder förbundet på lunch för 2 deltagare per förening. Meddela eventuell specialkost/allergier.

Anmäl er senast den 12 februari till: styrelse@skanesbudokampsport.se

Förbundsstyrelsen hälsar er välkomna!

 

MOTION

Önskar man skicka in motion till årsstämman skall den vara inskickade senast den 14 februari!

Skicka motion till: styrelse@skanesbudokampsort.se

Förtjänsttecken!

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2024 sker ceremoniellt under årsstämman den 3 mars.

Förtjänsttecknet Silver

Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.

Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.

De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld

Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

 

Era nomineringar skickas till styrelsen. styrelse@skanesbudokampsport.se

Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!