Valberedning

  • Att analysera och granska sittande styrelses arbetsinsats.
  • Att presentera ett väl genomtänkt förslag på ledamöter till styrelsen.

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp.

Arbetsgruppens uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till styrelsen.

För att valberedningen ska kunna genomföra sitt uppdrag behöver de veta vilka uppdrag inom styrelsen som ska tillsättas samt vad föreningen planerar att genomföra för aktiviteter det eller de kommande åren. Därefter kan valberedningen intervjua medlemmar som matchar uppdragsbeskrivningen för styrelseuppdragen.