Årsstämma 2019!

Årsstämma för 2019 äger rum söndag den 3 mars på Hotell Öresund i Landskrona och valberedningens arbetet har börjat.

Valberedningen består av Camilio Pozo och Pär Berg och de önskar förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 10 februari.

Förslag skall sändas till både Camilo Pozo och Pär Berg

E-mail: camilopozo@me.com
E-mail: perxberg@gmail.com

Konferens med tema jämställdhet.

Helgen den 24-25/11 träffades representanter från underförbund, distrikt, valberedningar, huvudförbund och kansli för att diskutera utifrån strategi 2025, idrottens gemensamma vision. Fokus för dagen var hur vi inom organisationen arbetar med två av utvecklingsresorna, Inkluderande idrott för alla samt Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Huvudförbundsstyrelsens representanter Clara Wetzelmayr, Musse Hasselvall och Patricia Kazimierzcak höll i trådarna och inledde med en inblick i nuläget.

Samtidigt pågick Ju-Jutsu VM och Skånes Budo & Kampsportsförbundet fanns på plats med monter.