Ansök om bidrag för material

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsföreningar att söka bidrag för förstärkning av material till träningslokalen/föreningen.

Bidrag ges för inköp av material som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Kriterier

A. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo &
Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt
fullgjort sina förpliktelser.

B. Målgruppen skall vara barn och ungdomar 7 – 25år.

▪ Ansökan kan göras 2 ggr om året, för vårterminen 15 maj – 15 juni och höstterminen 15 november – 15
december.

▪Bidrag kan ges max upp till 50% av beloppet.

Följande information ska finnas med i ansökan:
▪Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
▪Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
▪Kopia av faktura av materialinköpet
▪Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer
▪Motivera vad materialinköpet har för betydelse i er verksamhet för målgruppen.

Ansökningarna skickas via mejl på adressen styrelse@skanesbudokampsport.se

Valberedningen informerar!

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 1 december 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

Information från RF SISU Skåne om IdrottOnline

Är du administratör i IdrottOnline? Då ska du förbereda för att logga in med Freja+ om några veckor.
Har du redan Freja eID så glöm inte att uppgradera till Freja+. Läs i nyheten om varför detta görs och hur det påverkar dig. Vi måste värna om våra medlemmars uppgifter.

https://www.rfsisu.se/5.3369592c18ae577606455773.html?fbclid=IwAR1SxKi7FOuxQ_ntIw_tQLOYqe1VfsGoJ0kW3OdyUybIzt9TZaRQx3ASG84

RF SISU Skånes utbildningar

Torsdag 5 oktober: Akut omhändertagande (Kristianstad)
Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme, och som gås igenom på utbildningen.

Onsdag 11 oktober: Grundutbildning för tränare (Malmö)
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare.

Onsdag 25 oktober: Introduktion till idrottspsykologi (digital)
En bra start för ledare eller aktiva utan förkunskaper i idrottspsykologi och som ger en överblick inom området och hur du praktiskt kan dra nytta av kunskaperna.

Torsdag 26 oktober: Tejpning (Malmö)
Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Måndag 30 oktober: Mitt första ledaruppdrag (Helsingborg)
Vi erbjuder nya, unga ledare en förberedande utbildning i ämnet ledarskap. Målet är att de efter denna utbildning ska känna sig mer trygga i sitt första ledarskap.

Information från RF

Samverka med skolan under Idrottens dag
Fredagen den 29 september 2023 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. RF-SISU Skåne stöttar föreningen med arvode och stöttar ibland även med material för att möjliggöra att aktiviteten kan genomföras.

Om du vill samarbeta med en skola under Idrottens dag kan du klicka på kontaktuppgifter nedan (excel-fil).
Mer information om Idrottens dag: www.idrottensdag.se
Mer om skol- och föreningssamverkan

Utbildningar och mötesplatser för RF-SISU Skåne

Här är listan på utbildningar och mötesplatser vi på RF-SISU Skåne erbjuder under augusti och september:

 

Digitala utbildningar

4 september – Menssäkrad idrottsförening

6 september – Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningar i sydväst

22 augusti – Workshop Malmö – LOK-stödsregler och IdrottOnline

29 augusti & 24 september – Grundutbildning för tränare (Malmö)

9 september – Idrottspsykologi – Tema – Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

12 september – HLR med hjärtstartare – för föreningar i Svedala kommun

16 september – Mitt första ledaruppdrag

18 september – Hon på hästgården, det är jag – föreläsning med Sophie Jahn och panelsamtal kring trygg idrott

21 september (start i digitalt klassrum) samt fysiska träffar i Malmö 14 & 28 oktober – Fortsättningsutbildning för tränare

 

Webbinarier IdrottOnline
10 augusti – LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline

15 augusti – Nya LOK-regler – förening

17 augusti – Närvarorapportering i IdrottOnline – LOK

14 september – Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

19 september – Begränsat registerutdrag i IdrottOnline

Utbetalning av material bidrag.

Vi gratulerar följande föreningar som fick del av vårt material bidrag.
Real Fighter Sällskap
Skurups Kick och Boxningsklubb
Borgen Fight Center IF
Svedala Kampsportförening
KFUM Malmö
Näsets Budoklubb
Lomma CJJ
Kempo karate föreningen Dalby
Lunds aikidoklubb
OBS! Nästa omgång att söka material bidrag blir den 15 november till den 15 december som avser inköp mellan den 16 juni till 15 december.