Ansökan om Utbildningsbidrag

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsföreningar att söka utbildningsbidrag för att kunna kompetens höja era ledare.

Kriterier

  1. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo och Kampsportsförbund & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser.
  2. Utbildningen ska vara i regi via SB&K eller SISU.
  3. Utbildningen ska ej endast innehålla träning utan resultera i någon form av ny kompetens/behörighet.
 • Ansökan skall vara inne senast 8 veckor efter utbildningen.
 • Bidrag kan ges upp till 100% av kursavgiften.

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
 • Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
 • Kursplan och Utbildningsbevis
 • Kopia av faktura med kursavgiften
 • Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer

Ansökningarna skickas via mail på adressen styrelse@skanesbudokampsport.se