Skånes Budo o Kampsportsförbundets årsmöte

Idag hölls vårt årsmöte.

9 klubbar fanns representerade på vår möte. Ca 20 deltagare.

Följande val gjordes:

Val av ordförande på 1 år blev omval för Sabrina Sedin Roskvist.

Val av 2 st ledamöter på 2 år blev omval för Leif Almö och André Angantyr.

Val av 2 st suppleanter på 1 år blev nyval, Martin Jönsson från Svedala Kampsports förening och Jonas Holmer från Trelleborg Budokai.

Val av revisor på 1 år valdes Svenska Budo o kampsportsförbundets revisor Thomas Hajas.

Val av revisorssuppleant på 1år blev omval för Johan Axelsson.

Val av 2 st till valberedning på 1 år blev omval av Håkan Ask och nyval på Madeleine Kroksäde från GAK Enighet.