Kommande utbildningar från RF SISU Skåne

Tisdag 11 april: Valberedningsarbete i praktiken (Malmö)

Torsdag 13 april: Pedagogik och metodik för tränare – konsten att lära ut din tränare (Digital)

Onsdag 3 maj: Grundutbildning för föreningsledare (Digitalt första tillfälle, andra i Malmö)

Torsdag 4 maj: Grundutbildning för tränare (Ystad)

Lördag 6 maj: Basal Idrottsmedicin (Helsingborg)

Måndag 8 maj: IdrottOnline – Administration – Fortsättning (Digital)

Följ länken för mer infromation:

https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/folkbildning-utbildning/vara-utbildningar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

RF-SISU Skåne erbjuder utbildningar under våren

Här är listan på utbildningar och mötesplatser RF-SISU Skåne erbjuder i januari, februari och mars 2023.

Digitala utbildningar
16 februari – Introduktion till idrottspsykologi
16 mars – Bra mat för barn och ungdomar (för tränare)


Utbildningar i sydväst
8 februari – Grundläggande föreningsekonomi
16 februari – Workshop IdrottOnline och LOK – Malmö
30 mars (samt 22/4 & 7/5) – Fortsättningsutbildning för tränare

Webbinarier IdrottOnline
30 januari – Webbinarie IdrottOnline, kommunfil & Rbok
1 februari – Webbinarie LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline
8 februari – Webbinarie Digital närvarorapportering av LOK i IdrottOnline

7 mars – Webbinarie Begränsat registerutdrag i IdrottOnline
23 mars – Webbinarie Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

30 mars – Webbinarie Vad jobbar förening med IdrottOnline när integration med annat system

Valberedningen informerar!

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2023.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

Ändrade ansökningsperiod för material bidrag.

Vi fick tidigare in många ansökningar för bidrag av inköp för material. Vilket var glädjande. Efter ett tillskott från RF-SISU Skåne sköt vi till ytterligare bidragspengar för att så många som möjlighet skulle kunna få bidrag.

Efter vi analyserat ansökningarna har kommit fram till att ändra ansökningstiderna för att få bättre perioder och hamna rätt på årets budget. Då ingen budget är antagen i januari kan vi inte dela ut några några större belopp i bidrag gällande material.
De nya ansökningstiderna kommer att bli 15 maj till 15 juni och gäller då för de inköp man gjort under vårterminen
och 15 november till den 15 december gäller för de inköp man gjort under höstterminen. Viktigt är att inköpet kan styrkas med kvitto eller faktura, ej offert.

Bidrag ges för inköp av material förstärkning till träningslokalen/föreningen som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Valberedningen informerar

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2023.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com