Ansökan om Förlustbidrag

Bidragets syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter ( te x flera medlemsföreningar är deltagare i aktiviteten).
Bidraget sökes 4 veckor före arrangemanget och kan sökas löpande under hela året.

Bidragsbeloppet som delas ut är som högst 3000 kr per tillfälle och förening.

Förutsättningar

 • Sökande klubb måste vara medlem i både SkBKF samt Svenska Budo och Kampsportsförbundet och fullgjort sina förpliktelser.
 • Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som kommer medlemsföreningarna och deras idrotter i regionen direkt tillgodo. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).

Bidragskategorier

 • Tävling  – förlust vid beräknade kostnader av arrangera tävling. (ej arvode eller logi)
 • Träningsläger – förlust vid beräknade kostnader av arrangera träningsläger. (ej arvode eller logi)

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Föreningens namn
 • SB&K -nummer
 • Org-nummer
 • Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
 • Eventuella medsökande enligt ovan.
 • En budget sammanställning av beräknade intäkter samt kostnader ska bifogas.
 • En kort skriftlig redogörelse av all relevant information (med datum, tid, plats, uppskattad antal deltagare, eventuell publik etc) av arrangemanget ska bifogas.
 • Ansökt belopp
 • Föreningens plusgiro/bankgiro-nummer

Ansökan skickas till:
styrelse@skanesbudokampsport.se

Lämna ett svar