Årsstämma 2022

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Skåne kallelse 2022

Skåne föredragningslista

Skåne fullmakt

Skåne_Preliminär_röstlängd_2022

Skåne 2022 verksamhetsberättelse

Skåne Balansrapport_20210101-20211231

Resultatrapport_20210101-20211231

Skåne Revisionsberättelse 2021

Skåne Preliminärbudget 2022

Skåne Verksamhetsplan 2022

Skåne Valberedningensförslag 2022

Datum: 2022-03-06, kl. 11:00
Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 10:30 – 10:55

Efter mötet serveras lunch. Förbundet står för kostnaden för två representanter från
varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsmötet samt lunchen efter till,
martin.jonsson@swekempo.com och senast den 20 februari.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till
distriktsförbundsstyrelsen och revisorssuppleant senast den 20 februari.

Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2022 lämnas direkt på stämman.

Nuvarande styrelse
Av den nuvarande styrelsen har ordföranden avböjt omval på stämman.
Ordförande
Martin Jönsson, kandiderar inte för omval
Ledamöter
Madleine Mårtensson Krokstäde, kandiderar för omval
Andre Angantyr, kandiderar för omval
Anders Olsson, sittande till 2023
Sabrina Sedin Roskvist, sittande till 2023
Suppleanter
Patrick Van Hengel, kandiderar för omval
Jesper Thelander, kandiderar för omval
Revisorsuppleant
Karin Carlsson, kandiderar för omval

Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com
E-mail: camilopozo@me.com

MOTION

Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den
20 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com