MotoriQ

MotoriQ drivs, med syfte att utveckla ett ledarskap som bygger på Physical literacy, för att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter.

För mer information följ länken https://www.budokampsport.se/forbund/motoriq-physical-literacy/

 

Barn och ungdomar ska vilja vara fysiskt aktiva, de ska ha en god fysisk förmåga, ha god självkänsla och känna motivation och glädje inför fysisk träning. Att skapa detta är vad Physical literacy går ut på.

Physical literacy är ett internationellt allmänt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning men som är relativ nytt i Sverige. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ser vikten av Physical literacy inom den egna verksamheten och hur en ökad kunskap bland ledare och tränare kan få fler barn, ungdomar och vuxna att skapa förutsättningar till ett fortsatt aktivt liv inom eller utanför kampsporten.

MotoriQ bedrivs med stöd av professor Dean Kriellaars från Kanada som har stor kompetens inom Physical literacy.