Medlemsavgift

Till klubbledare i Skåne tillhörande Svenska Budo & Kampsportsförbundet och vårt distrikt, Skåne.

Årsavgiften till Skånes B&K är 500:- per klubb och år och är obligatorisk enligt Svenska Budo och Kamsportsförbundets stadgar.
Detta belopp skall vara inbetalt senast den 31 januari respektive år för att klubben skall ha rösträtt vid årsmötet samma år.

I mitten på december kommer medlemsföreningarnas kontaktperson att få länkar för inrapportering av medlemsantalet från Svenska Budo o kampsportsförbundet. Detta skickas ut digitalt till er via e-post. Därför är det viktigt att ni ser över vilken mejladress som står som kontakt i medlemsregistret på deras hemsidan. Om ni vill ändra era kontaktuppgifter maila: matilda@budo.se

När ni sedan fyllt i och skickat in rapporterna, skapas det en faktura som även den skickas ut digitalt till samma mejladress. Ni kommer då också bli fakturerad vårt distrikts medlemsavgift. Vilket betalas in till vårt huvudförbund.

För att få rösträtt ska medlemsrapportering samt betalning vara oss tillhanda senast 31 januari.

Del av Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar
6 § Distriktsförbund
6.1 Förbundet har för sin regionala verksamhet distriktsförbund (SDF). Huvudman för SDF är Förbundet på så sätt att SDF:s verksamhet skall vara i överensstämmelse med Förbundets verksamhet.

5 § Åtaganden
5.1 Föreningen skall:
1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser och reglementen.
2. Till Förbundet och distrikt senast den 31 januari verksamhetsåret erlägga av Förbundets stämma, UF-stämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår.

Lämna ett svar