Ansökan om Aktivitetsbidrag

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsklubbar att söka bidrag för att kunna stötta aktiviteter inom distriktet. Det kan vara läger, tävlingar eller större uppvisningar.

Kriterier

  1. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo & Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser.
  2. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som är öppna för alla medlemsföreningarna inom varje art i regionen. För att få bidrag för egna arrangerade läger krävs det att alla medlemsklubbar i distriktet är inbjudna. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).
 • Varje ansökan kommer att behandlas individuellt.
 • Ansökan skall vara inne senast 4 veckor innan aktiviteten.
 1. Bidrags kategorier
 • Träningsläger – företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för alla föreningar inom samma art. Bidrag ges exempelvis till marknadsföring, transport av utrustning, hyra utrustning, lokal. Ej löner, kost o logi eller instruktörs arvoden.
 • Uppvisningar – publika uppvisningar av medlemsföreningarnas idrotter. Bidrag ges exempelvis till resor, transporter, priser, hyra av utrustning, marknadsföring. Ej löner eller kost o logi.
 • Tävlingsbidrag. Kostnader i samband med genomförande av tävling. Domar- och läkarkostnader, transporter, priser, hyra av utrustning. Ej löner eller kost o logi. Gäller endast för amatörtävlingar.

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
 • Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
 • Eventuella medsökande enligt ovan.
 • Kort beskrivning med motivering
 • Enkel budget med kostnader, intäkter och ansökt belopp
 • Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer

Redovisning av bidrag

 • Bidragsmottagaren ska lämna in nedan redogörelse senast 4 veckor efter utförd aktivitet.
 • En sammanställning av kostnader med kopior på alla kvitton ska bifogas.
 • En kort skriftlig redogörelse av all relevant information (med datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik etc) bifogas.
 • Eventuellt bidrag betalas ut till föreningens postgiro eller bankgiro först efter det att förbundet erhållit ovan nämnt material.

Ansökningarna skickas via mail på adressen styrelse@skanesbudokampsport.se

Lämna ett svar