RF-SISU Skåne erbjuder utbildningar under våren

Här är listan på utbildningar och mötesplatser RF-SISU Skåne erbjuder i januari, februari och mars 2023.

Digitala utbildningar
16 februari – Introduktion till idrottspsykologi
16 mars – Bra mat för barn och ungdomar (för tränare)


Utbildningar i sydväst
8 februari – Grundläggande föreningsekonomi
16 februari – Workshop IdrottOnline och LOK – Malmö
30 mars (samt 22/4 & 7/5) – Fortsättningsutbildning för tränare

Webbinarier IdrottOnline
30 januari – Webbinarie IdrottOnline, kommunfil & Rbok
1 februari – Webbinarie LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline
8 februari – Webbinarie Digital närvarorapportering av LOK i IdrottOnline

7 mars – Webbinarie Begränsat registerutdrag i IdrottOnline
23 mars – Webbinarie Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

30 mars – Webbinarie Vad jobbar förening med IdrottOnline när integration med annat system

Valberedningen informerar!

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2023.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com