Information från RF SISU Skåne om IdrottOnline

Är du administratör i IdrottOnline? Då ska du förbereda för att logga in med Freja+ om några veckor.
Har du redan Freja eID så glöm inte att uppgradera till Freja+. Läs i nyheten om varför detta görs och hur det påverkar dig. Vi måste värna om våra medlemmars uppgifter.

https://www.rfsisu.se/5.3369592c18ae577606455773.html?fbclid=IwAR1SxKi7FOuxQ_ntIw_tQLOYqe1VfsGoJ0kW3OdyUybIzt9TZaRQx3ASG84

RF SISU Skånes utbildningar

Torsdag 5 oktober: Akut omhändertagande (Kristianstad)
Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme, och som gås igenom på utbildningen.

Onsdag 11 oktober: Grundutbildning för tränare (Malmö)
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare.

Onsdag 25 oktober: Introduktion till idrottspsykologi (digital)
En bra start för ledare eller aktiva utan förkunskaper i idrottspsykologi och som ger en överblick inom området och hur du praktiskt kan dra nytta av kunskaperna.

Torsdag 26 oktober: Tejpning (Malmö)
Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Måndag 30 oktober: Mitt första ledaruppdrag (Helsingborg)
Vi erbjuder nya, unga ledare en förberedande utbildning i ämnet ledarskap. Målet är att de efter denna utbildning ska känna sig mer trygga i sitt första ledarskap.