Antidopingprogram

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) arbetar tillsammans med hela idrottsrörelsen för att hålla idrotten ren från doping. Doping skadar idrottens trovärdighet och förstör också för förbund, föreningar och utövare. SB&K skall enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och våra medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbete. Antidopingprogrammet är till för hela SB&K, dess underförbund (UF) och samtliga idrottsföreningar (IF) som är anslutna som medlemsföreningar. Det gäller även föreningarnas utövare, ledare och andra personer involverade i förbundets verksamhet.

Antidopingprogram_SBK_faststallt_2022-06-08