Starta klubb

Alla klubbar vilka bedriver någon av de kampsporter vilka administreras av Svenska Budo & Kamportsförbundet , SBKf, ( www.budokampsport.se ) kan söka medlemskap i förbundet, ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Klicka på länken ovan för att hitta kontaktuppgifter.

När ansökan skickats till Svenska BKf går den till Skånes BKf för att sanktioneras varefter
klubben blir medlem i  Skånes Budo & Kampsorts förbund.

SkBKF hjälper även till med information om du planerar att starta en ny förening. Kontakta då gärna vår ordförande Martin Jönsson på e-mail

martin.jonsson@swekempo.com

Lämna ett svar