Försäkring vid skada.

Försäkringen avser verksamhet i förbundets budo- och kampsporter och gäller:

  • Olycksfallsskador som inträffar under deltagande i av SB&K, dess distriktsförbund, underförbund eller föreningar anordnad tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet.
  • Under direkt färd till och från ovanstående aktiviteter.
  • Icke-medlemmar vid prova på-verksamhet som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Anmäl skada
Om olyckan är framme kan och bör skadan anmälas till försäkringsbolaget Svedea.

Dygnet runt kan skada anmälas via Svedeas digitala formulär.
Vardagar kl. 8-17 finns möjlighet att prata med en handläggare hos Svedea genom att ringa 0771-160 161.