Ansökan om Resebidrag

För att främja våra föreningar i distriktet och göra er röst hörd finns det möjlighet att söka rese bidrag för att kunna deltaga på Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma.

Kriterier

  1. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo och Kampsportsförbund & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser.
  2. Deltaga på Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma.
  • Ansökan skall vara inne senast 4 veckor efter årsstämman.
  • Resebidraget är max 2000 kr per förening.

Följande information ska finnas med i ansökan

  • Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
  • Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
  • Kopia av resehandlingar
  • Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer

Ansökningarna skickas via mail på adressen: styrelse@skanesbudokampsport.se