Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Tid: 2021-03-06, kl. 10:00

Plats: Digitalt! Återkommer med länk så fort allt är klart!

Välkomna Förbundsstyrelsen

Dokument inför årsstämman:

VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2021. Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande), 2 Ledamöter, 2 Suppleanter

1 Revisor 1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 14 februari!

Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com