Utbildningar och mötesplatser för RF-SISU Skåne

Här är listan på utbildningar och mötesplatser vi på RF-SISU Skåne erbjuder under augusti och september:

 

Digitala utbildningar

4 september – Menssäkrad idrottsförening

6 september – Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningar i sydväst

22 augusti – Workshop Malmö – LOK-stödsregler och IdrottOnline

29 augusti & 24 september – Grundutbildning för tränare (Malmö)

9 september – Idrottspsykologi – Tema – Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

12 september – HLR med hjärtstartare – för föreningar i Svedala kommun

16 september – Mitt första ledaruppdrag

18 september – Hon på hästgården, det är jag – föreläsning med Sophie Jahn och panelsamtal kring trygg idrott

21 september (start i digitalt klassrum) samt fysiska träffar i Malmö 14 & 28 oktober – Fortsättningsutbildning för tränare

 

Webbinarier IdrottOnline
10 augusti – LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline

15 augusti – Nya LOK-regler – förening

17 augusti – Närvarorapportering i IdrottOnline – LOK

14 september – Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

19 september – Begränsat registerutdrag i IdrottOnline

Posted in Uncategorized.