Kallelse till årsstämma

Hej alla!

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2017                               DAGORDNING

Här kommer kallelse till vårt årstämma som är den 19 mars. Vi behöver era verksamhetsberättelser för att kunna sammanställa vår verksamhetsberättelse, skicka gärna in dessa snarast men senast 12 mars.

Valberedning för Skånes Budo o Kampsports Förbund är Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde. De önskar förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2017:
1 Ledamot (Ordförande)
2 Ledamöter
2 Suppleanter
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:
• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.
• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.
• Ange eventuella referenspersoner.
OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 5 mars.
Förslag skall sändas till både Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde
E-mail: asknoone@hotmail.com
Mobil: 0708 38 15 38
E-mail: madleine@hotmail.com

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar