Valberedningen informerar!

Skånes Budo & Kampsportsförbund har sin årsstämma söndag den 19 mars och nu börjar valberednings arbete inför detta.
Valberedning för Skånes Budo o Kampsports Förbund är Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde
Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2017:
             1 Ledamot (Ordförande)

              2 Ledamöter

              2 Suppleanter

              1 Revisor

              1 Revisor suppleant               

       OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 5 mars.

 Förslag skall sändas till både Håkan Ask och Madleine Mårtenson Krokstäde

E-mail: asknoone@hotmail.com  

Mobil: 0708 38 15 38

 E-mail: madleine@hotmail.com

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar