Valberedning för Skånes Budo & Kampsportsförbund

Valberedning: Håkan Ask och Jonas Holmer

Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2016:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda senast den 14 Mars.

Förslag skall sändas till Håkan Ask:

E-mail: asknoone@hotmail.com

Mobil: 0708 38 15 38

 

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar