Årsstämma 2022

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund Skåne kallelse 2022 Skåne föredragningslista Skåne fullmakt Skåne_Preliminär_röstlängd_2022 Skåne 2022 verksamhetsberättelse Skåne Balansrapport_20210101-20211231 Resultatrapport_20210101-20211231 Skåne Revisionsberättelse 2021 Skåne Preliminärbudget 2022 Skåne Verksamhetsplan 2022 Skåne Valberedningensförslag 2022 Datum: 2022-03-06, kl. 11:00 Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5. Fullmaktsgranskning kl. 10:30 – 10:55 Efter mötet serveras lunch. Förbundet … Fortsätt läsa Årsstämma 2022