RF-SISU Skåne erbjuder utbildningar under våren

Här är listan på utbildningar och mötesplatser RF-SISU Skåne erbjuder i januari, februari och mars 2023.

Digitala utbildningar
16 februari – Introduktion till idrottspsykologi
16 mars – Bra mat för barn och ungdomar (för tränare)


Utbildningar i sydväst
8 februari – Grundläggande föreningsekonomi
16 februari – Workshop IdrottOnline och LOK – Malmö
30 mars (samt 22/4 & 7/5) – Fortsättningsutbildning för tränare

Webbinarier IdrottOnline
30 januari – Webbinarie IdrottOnline, kommunfil & Rbok
1 februari – Webbinarie LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline
8 februari – Webbinarie Digital närvarorapportering av LOK i IdrottOnline

7 mars – Webbinarie Begränsat registerutdrag i IdrottOnline
23 mars – Webbinarie Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

30 mars – Webbinarie Vad jobbar förening med IdrottOnline när integration med annat system

Posted in Uncategorized.