Påminnelse för medlemsavgiften 2016.

Medlemsavgiften är 200 kr som ni betalar till plusgiro 91 82 76 – 7, märk inbetalningen med ert klubbnamn.

Inbetalningarna skall vara inne senast den 31 januari för att få rösträtten till kommande årsmöte.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar