Nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika
förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2022 sker ceremoniellt under årsstämman den 6
mars.

Förtjänsttecknet Silver
Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig
förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt
sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla
namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en
kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.
Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.
De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på
årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld
Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

Era nomineringar skickas till Ordföranden martin.jonsson@swekempo.com
Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund

KALLELSE
Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Datum: 2022-03-06, kl. 11:00 Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 10:30 – 10:55
Efter mötet serveras lunch. Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsmötet samt lunchen efter till, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 20 februari.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till distriktsförbundsstyrelsen och revisorssuppleant senast den 20 februari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2022 lämnas direkt på stämman.

Nuvarande styrelse

Av den nuvarande styrelsen har ordföranden avböjt omval på stämman.

Ordförande Martin Jönsson, kandiderar inte för omval

Ledamöter

Madleine Mårtensson Krokstäde, kandiderar för omval

Andre Angantyr, kandiderar för omval

Anders Olsson, sittande till 2023

Sabrina Sedin Roskvist, sittande till 2023

Suppleanter

Patrick Van Hengel, kandiderar för omval

Jesper Thelander, kandiderar för omval

Revisorsuppleant

Karin Carlsson, kandiderar för omval

Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo

E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 20 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com

Digital föreningsträff 29/4

Efter årsstämman diskuterades att arrangera en digital föreningsträff där man har möjlighet att
bolla idéer, höra hur andra föreningar har gjort för att engagera medlemmar efter gällande
regelverk men även framföra önskemål till SDF om vad som önskas från oss.
Enligt färska siffror från RF syns tydligt att budo och kampsport har drabbats mest vad gäller
bortfall av aktiva i 6-25års åldern (enligt LOK).

Vi bjuder in, först och främst, en från varje förening till Zoom möte torsdagen 29 april kl.18:00.

Dagordning
● Ordningsregler ��
● Alternativ träning utomhus (typ fyspass), ris och ros?
● Videoklipp på tekniker (digitalträning), ris och ros?
● Idéer för att bedriva verksamhet efter gällande regelverk?
● Finns det hjälp att få? Via kommun, RF-Sisu, SDF?

Anmäl ert intresse senast den 28 april till Ordförande Martin Jönsson,
martin.jonsson@swekempo.com så skickas länk för mötet ut strax därefter. Vi tänker oss ca
1,5h bör vara lagom för denna träff. Finns intresse kan detta bli återkommande.

Välkomna
Håll i och håll ut… tillsammans skall vi ta oss ur denna pandemin!

Lyckad digital årsstämma!

På vår första digitala årsstämma deltog 12 klubbar med 21 röster tillsammans.
Efter lördagens årsmöte så ser den nya styrelsen ut på följande sätt:
Ordförande Martin Jönsson (omval)
Ledamot Andre Angantyr
Ledamot Madleine M Krokstäde
Ledamot Anders Olsson (omval)
Ledamot Sabrina Sedin Roskvist (nyval)
Suppleant Patrick Van Hengel (nyval)
Suppleant Jesper Thelander (nyval)

Kallelse till Årsstämma 6/3

Kallelse till årsstämma i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Tid: 2021-03-06, kl. 10:00

Plats: Digitalt! Återkommer med länk så fort allt är klart!

Välkomna Förbundsstyrelsen

Följ länken för alla dokumentation gällande årsstämman:

https://budonet.info/arsstamma-2021/

VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2021.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar: • Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag. • Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen. • Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 14 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com

En lyckad årsstämma avklarad.

12 föreningar fanns representerade, varav 10 hade rösträtt med totalt 15 röster.

Sabrina Sedin Roskvist valde att kliva av som ordförande för att lägga sin tid på andra uppdrag.

Som ny ordförande på 1 år valdes Martin Jönsson.

Val av 2 ledamöter på 2 år blev det omval för Patrick van Hengel och nyval för Anders Olsson.

Val av 2 suppleanter på 1 år blev det omval för Magnus Andersson och nyval för Sabrina Sedin Roskvist.

Årsstämman avslutades med en lunch buffé!

Bilden visar avtackande för avgående ordförande Sabrina Sedin Roskvist, Hedersordförande Leif Almö samt ny ordförande Martin Jönsson.