Digital föreningsträff 29/4

Efter årsstämman diskuterades att arrangera en digital föreningsträff där man har möjlighet att
bolla idéer, höra hur andra föreningar har gjort för att engagera medlemmar efter gällande
regelverk men även framföra önskemål till SDF om vad som önskas från oss.
Enligt färska siffror från RF syns tydligt att budo och kampsport har drabbats mest vad gäller
bortfall av aktiva i 6-25års åldern (enligt LOK).

Vi bjuder in, först och främst, en från varje förening till Zoom möte torsdagen 29 april kl.18:00.

Dagordning
● Ordningsregler ��
● Alternativ träning utomhus (typ fyspass), ris och ros?
● Videoklipp på tekniker (digitalträning), ris och ros?
● Idéer för att bedriva verksamhet efter gällande regelverk?
● Finns det hjälp att få? Via kommun, RF-Sisu, SDF?

Anmäl ert intresse senast den 28 april till Ordförande Martin Jönsson,
martin.jonsson@swekempo.com så skickas länk för mötet ut strax därefter. Vi tänker oss ca
1,5h bör vara lagom för denna träff. Finns intresse kan detta bli återkommande.

Välkomna
Håll i och håll ut… tillsammans skall vi ta oss ur denna pandemin!

Lyckad digital årsstämma!

På vår första digitala årsstämma deltog 12 klubbar med 21 röster tillsammans.
Efter lördagens årsmöte så ser den nya styrelsen ut på följande sätt:
Ordförande Martin Jönsson (omval)
Ledamot Andre Angantyr
Ledamot Madleine M Krokstäde
Ledamot Anders Olsson (omval)
Ledamot Sabrina Sedin Roskvist (nyval)
Suppleant Patrick Van Hengel (nyval)
Suppleant Jesper Thelander (nyval)

Kallelse till Årsstämma 6/3

Kallelse till årsstämma i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Tid: 2021-03-06, kl. 10:00

Plats: Digitalt! Återkommer med länk så fort allt är klart!

Välkomna Förbundsstyrelsen

Följ länken för alla dokumentation gällande årsstämman:

https://budonet.info/arsstamma-2021/

VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2021.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar: • Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag. • Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen. • Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 14 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

MOTION
Önskar man skicka in motion till årsmötet skall dessa också vara inskickade senast den 14 februari! Skicka motionerna till martin.jonsson@swekempo.com

En lyckad årsstämma avklarad.

12 föreningar fanns representerade, varav 10 hade rösträtt med totalt 15 röster.

Sabrina Sedin Roskvist valde att kliva av som ordförande för att lägga sin tid på andra uppdrag.

Som ny ordförande på 1 år valdes Martin Jönsson.

Val av 2 ledamöter på 2 år blev det omval för Patrick van Hengel och nyval för Anders Olsson.

Val av 2 suppleanter på 1 år blev det omval för Magnus Andersson och nyval för Sabrina Sedin Roskvist.

Årsstämman avslutades med en lunch buffé!

Bilden visar avtackande för avgående ordförande Sabrina Sedin Roskvist, Hedersordförande Leif Almö samt ny ordförande Martin Jönsson.

Årsstämma, söndagen den 3/3 2019, kl.11:00 på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona

Skånes Budo & Kampsportsförbund årsstämma äger rum söndagen den 3 mars 2019, kl. 11:00 på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona.
Fullmaktsgranskning börjar kl. 10:30.
Efter mötet serveras en brunch buffé. Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening.
Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt brunchbuffén efter till Sabrina Sedin Roskvist på sabrina_sedin@hotmail.com senast den 24 februari.

Påminnelse:
Vi behöver era verksamhetsberättelser eller något ni vill skall vara med i vår verksamhetsberättelse som presenteras till årsstämman den 3 mars, skicka gärna in dessa snarast men senast 17 februari till sabrina_sedin@hotmail.com.

Tack på förhand och välkomna
Förbundsstyrelsen

Årsstämma 2019!

Årsstämma för 2019 äger rum söndag den 3 mars på Hotell Öresund i Landskrona och valberedningens arbetet har börjat.

Valberedningen består av Camilio Pozo och Pär Berg och de önskar förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 10 februari.

Förslag skall sändas till både Camilo Pozo och Pär Berg

E-mail: camilopozo@me.com
E-mail: perxberg@gmail.com