Nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika
förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2022 sker ceremoniellt under årsstämman den 6
mars.

Förtjänsttecknet Silver
Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig
förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt
sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla
namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en
kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.
Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.
De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på
årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld
Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

Era nomineringar skickas till Ordföranden martin.jonsson@swekempo.com
Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!

Posted in Uncategorized.