Kyokushin

Detta är Kyokushin:

Kyokushin kai betyder ungefär ”den yttersta sanningens sammanslutning”.

Kyokushin har sitt ursprung från traditionell karate men har en mer fysisk inriktning och fullkontakt som tävlingsform.

 

Kyokushinkai grundades 1957 av Sōsai Ōyama Masutatsu med utgångspunkt från dennes färdigheter främst i Shōtōkan-ryū men även i Gōjū-ryū och Jūdō. Den markerade en trend till karatens ursprungliga roll på Okinawa. ”Kyoku” betyder ytterst, ”shin” betyder sanning eller verklighet och ”kai” att träffas, ansluta sig till. Kyokushinkai blir då ungefär ”Den yttersta sanningens sammanslutning”. Inom kyokushinkai tränar man hårdare sparring än de flesta andra karatestilar. Internationellt tävlar man med fullkontakt regler, en form som kallas knock-down. Det finns även en poängform som kallas clickers.

I Sverige tränar c:a 3.000 personer Kyokushin Karate

– säkerhet, med så få begränsningar som möjligt

Lämna ett svar