Ju-Jutsu

Ju-jutsu betyder mjuk teknik eller följsam konst och härstammar från feodaltidens Japan. Vissa arter har kvar den traditionella prägeln medan andra har renodlats till idrotter.

De flesta klubbarna som tränar ju-jutsu är anslutna till Svenska Budo och Kampsportsförbundets Ju-jutsusektion, Svenska Jujutsufedrationen (SvJJF) representerar ca 40 st Jujutsustilar i Sverige med över 150 klubbar. Klubbarna är spridda över hela landet.

Ju-jutsu finns över hela världen och samarbetet är organiserat i Ju-jitsu International Federation (JJIF) och andra internationella organisationer.

Ju-jutsu kan tränas som motion, självförsvar eller tävlingsidrott.

En del arter inom ju-jutsun har andra stavningar men betydelsen är densamma. I Sverige finns det många olika stilar inom Ju-jutsu. De kan du läsa närmare om på de olika stilarnas hemsidor som du hittar på sektionens hemsida.

De självförsvarstekniker som tränas idag är anpassade efter ett modernt samhälle med de lagar som gäller för självförsvar i Sverige.

I ju-jutsu ingår bl.a. frigöringstekniker, slag, sparkar, blockeringar, kast, sveptekniker, mattbrottning, nedläggningar, fasthållningstekniker och transportgrepp. Alla tekniker är obeväpnade. Däremot tränas försvar mot angrepp med vapen. Inom vissa ju-jutsustilar tränar man även med traditionella japanska redskap och vapen för att bevara budon och konsten.
Till sektionen har även den Brasilianska jiu-jitsun (BJJ) anslutit sig. Där inriktar man huvuddelen av träningen på mattbrottning. I BJJ är inga slag och sparkar tillåtna.
Ju-jutsudräkten (gi) är av samma typ som används i karate eller judo.

När kan jag börja?
Nu! Klubbarna brukar ta in kontinuerligt under året. Sök reda på din klubb i närområdet under klubbar. Vissa klubbar har knatteträning från förskoleålder och de flesta har träning för barn och ungdomar från 9 år. Vuxensystemet brukar gälla från 15 års ålder.
När man börjar träna ju-jutsu får man ett vitt bälte. Sedan har man olika graderingsbestämmelser beroende vilken stil man tränar innan man når det åtråvärda svarta bältet. I de flesta stilar finns också ett antal olika grader på det svarta bältet.

Alla kan träna Ju-jutsu
Man tränar en individuell idrott i grupp och man tränar tillsammans, killar och tjejer, ung som gammal.
Träningen kan anpassas efter individen och man kan också i stor utsträckning välja inriktning på sin egen träning efter några års utövande. Det är många tjejer som tränar ju-jutsu. En orsak kan vara att ju-jutsu är en självförsvarsinriktad budoart. Trots kampmomentet är skaderisken i ju-jutsun mycket liten.

Tävling
Sverige är en framgångsrik tävlingsnation i ju-jutsu.
Inom Ju-jutsusektionen är vi organiserade inom JJIFs tävlingsju-jutsu. Det finns också många andra tävlingsystem som du kan läsa om under de olika stilorganisationerna. Inom JJIF finns det finns två tävlingsformer, en kamptävling som är indelad efter viktklasser och en duotävling där man möter ett annat par.

Kamptävlingen är indelad i de tre serierna slag och spark, kast och svep samt mattbrottning. Duotävlingen är en bedömningstävling där teknikerna skall utföras så perfekt, snabbt och säkert som möjligt, för att sedan jämföras med ett annat par som visar försvar mot samma attacker som det första paret.

Tävlingar förekommer mest för vuxna, men tävlingar för ungdomar ökar stadigt hela tiden. Det ordnas bl.a. Distriktsmästerskap, Svenska Mästerskapen, Swedish Open, EM, VM och World Games i ju-jutsu.

Du är välkommen till våra klubbar för en roligare, hårdare och sundare träning!

Lämna ett svar