Digital föreningsträff 29/4

Efter årsstämman diskuterades att arrangera en digital föreningsträff där man har möjlighet att
bolla idéer, höra hur andra föreningar har gjort för att engagera medlemmar efter gällande
regelverk men även framföra önskemål till SDF om vad som önskas från oss.
Enligt färska siffror från RF syns tydligt att budo och kampsport har drabbats mest vad gäller
bortfall av aktiva i 6-25års åldern (enligt LOK).

Vi bjuder in, först och främst, en från varje förening till Zoom möte torsdagen 29 april kl.18:00.

Dagordning
● Ordningsregler ��
● Alternativ träning utomhus (typ fyspass), ris och ros?
● Videoklipp på tekniker (digitalträning), ris och ros?
● Idéer för att bedriva verksamhet efter gällande regelverk?
● Finns det hjälp att få? Via kommun, RF-Sisu, SDF?

Anmäl ert intresse senast den 28 april till Ordförande Martin Jönsson,
martin.jonsson@swekempo.com så skickas länk för mötet ut strax därefter. Vi tänker oss ca
1,5h bör vara lagom för denna träff. Finns intresse kan detta bli återkommande.

Välkomna
Håll i och håll ut… tillsammans skall vi ta oss ur denna pandemin!

Posted in Uncategorized.