Budo

Budo är samlingsnamnet för de japanska kampkonster och består av två kanji tecken: Bu — ”kamp” eller ”strid” och Do —”väg”. Budo översätts vanligen till ”kampens väg” eller ”stridens väg”.

Budo syftar till personlig utveckling och är en ständig utmatning och är ett sätt att må bra, få förbättrad fysisk, smidighet, skärpt koncentration och koordination, samt förmåga att uppnå fokus och kontroll över kropp och sinne.

Budo Kensho (Budokonstitution)
Det japanska budorådet, Nippon Budo Kyogikai, bildades 1977 och är en samling av olika budoorganisationer såsom judo, kendo, karate, aikido med flera. Inom detta råd bildades 1981 ett utskott som hade till uppgift att undersöka budons egenskaper och grundläggande idéer. Efter att forskat i sex år etablerades sex paragrafer som går under namnet Budo Kensho.

Budo har utvecklats genom århundraden av historiska och sociala förändringar i Japan. Idag har budoarterna spridits över hela världen och tyvärr har dess sanna anda inte bevarats överallt. För att klargöra vad budos grundläggande inriktning egentligen är så kan Budo Kensho vara till hjälp.

Ändamål (Mukuteki)
§.1. Budo har som sitt ändamål, genom att träna både kropp och själ med Bugi (kamptekniker), att finslipa karaktär, höja kunskapen och utbilda kompetenta personer.

Träning (Keiko)
§.2. Vid träning skall man följa Reiho (etikett) hela tiden, sätta värde på grundträning utan att hänge sig enbart åt teknisk träning, träna med själ och teknik samt kropp som en enhet.

Tävling (Shiai)
§.3. Vid tävling eller uppvisning i kata skall man uppvisa den budoanda som man länge har tränat, försöka sitt bästa utan att vara stolt om man vinner eller ledsen om man förlorar. Behåll en moderat attityd.

Dojo
§.4. Dojo är en plats där man tränar sin själ och kropp. Man skall följa disciplin och Reigi(etikett), ta hänsyn till tysthet, renhet och säkerhet, sträva efter att behålla en värdig miljö.

Undervisning (Shido)
§.5. Vid undervisning, alltid sträva efter att finslipa karaktären, engagera sig i studier av teknik och dess teori, träna kropp och själ utan att vara bunden till vinst eller förlust, skicklighet i tekniker, behålla sin förebild som instruktör.

Främjandet (Fukyu)
§.6. Vid främjandet skall vi utnyttja egenskaperna i traditionell budo, från internationell synpunkt berika innehållet och befordra studier och utveckling av budo.

(Nakabayashi, 1992)

Lämna ett svar