Årsstämma 2019

Årets årsmöte äger rum söndag den 3 mars kl.11:00 på Hotell Öresund i Landskrona och valberedningens arbetet har börjat.

Valberedningen består av Camilio Pozo och Pär Berg och de önskar förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 10 februari.

Förslag skall sändas till både Camilo Pozo och Pär Berg

E-mail: camilopozo@me.com
E-mail: perxberg@gmail.com